Thông báo chiêu sinh lớp võ Vịnh Xuân

Việt Nam Vịnh Xuân Chính Thống Phái – Nam Anh Kung Fu sẽ khai giảng các lớp Võ Thuật

Địa điểm : VÕ ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG – 194 K2 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban huấn luyện: gồm các Võ Sư (Chu Sa Đai Đệ Tứ Đẳng), Quán Trưởng được đào tạo trực tiếp bởi Đại Sư Chưởng Môn Nam Anh, và Phụ tá Huấn Luyện Viên (Chu Sa Đai trở lên).

Thời khóa biểu:

– SÁNG:

  • Thứ 2 đến thứ 7: 5h30– 7h00 , 7h – 8h30

– TỐI:

  • Thứ 2, 4, 6: 17h – 18h30 , 19h – 20h30
  • Thứ 3, 5, 7: 17h30 – 19h , 19h30 – 21h

Liên hệ ghi danh:

  • V.S. Nam Anh Kiệt: 0908 809 833
  • Q.T. Nam Anh Tuấn: 0983 677 778
  • Q.T Nam Anh Việt: 0903 653 513