Liên Kết

www.shaolinwingchun.com
www.peimeikungfu.com

LƯU TRỮ

GhiDanh

Trang Nhất

Truyền Nhân Thế Hệ Đồ Biểu

Với bề dầy lịch sử gần 300 năm qua, môn phái Thiếu Lâm Vịnh Xuân ngày nay đã phát triển rộng trên 140 quốc gia với rất nhiều hệ phái và nhiều trịêu môn sinh thế giớới Khắp. Vì thế, đồ biểu được trình bầy dưới đây ắt hẳn không thể hoàn toàn đầy đủ, chúng tôi chỉ cố gắng liệt kê ra những nhân vật được xem như chính yếu trong lịch sử ngành Vịnh Xuân Chính Thống Phái mà thôi. Việc liệt kê đầy đủ về các thế hệ truyền nhân của môn phái đòi hỏi phải dầy công nghiên cứu.

Các bạn có thể tìm đọc tiểu sử của các vị Đại Sư Nam Anh, Nguyên Minh, Nguyễn Tế Công và Võ Sư Hồ Hải Long bằng cách nhấp chuột vào tên của các vị đó.Có khả năng chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin sau này để bổ xung phần hiện có

Truyền Nhân Thế Hệ Đồ Biểu

Nguồn: https://www.shaolinwingchun.com/vi/ngun-gc/truyen-nhan-the-he-do-bieu

Bài viết liên quan


DANH NGÔN

  • Địch thủ thì mình đồng da sắt còn ta như cành khô củi mục… Than ôi! Giao đấu sẽ khác nào tự sát…Ngựa và khỉ há chẳng chạy nhảy và leo trèo rất khéo léo hay sao? Nhưng làm sao chống cự với loài hùm beo hổ báo…(Đại Sư Nguyên Minh)
  • Nền tảng tinh hoa của Vịnh Xuân Phái gồm có Ngũ Hình, Tam Tĩnh và Bát Môn… Ba giai đoạn này đều quan trọng như nhau, nếu thiếu một thì không còn là Vịnh Xuân nữa… Vịnh Xuân là không thừa, không thiếu…(Đại Sư Nguyên Tế Công)
  • Con người chỉ là một mảnh vụn tri thức vi tiểu, hoàn toàn bất lực trước lý Sinh Diệt, và đứng trước Đạo lớn huyền vi vô biên, hắn chỉ là một kẻ đại ngu!(Đại Sư Nguyên Minh)
Nam Anh KungFu
Nam Anh KungFu
NAM ANH KIỆT
Nam Anh KungFu
NAM ANH TUẤN
Nam Anh KungFu
NAM YÊN
Nam Anh KungFu
NAM ANH MINH
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUANG

Back to Top