menu

Liên Kết

www.shaolinwingchun.com
www.peimeikungfu.com

LƯU TRỮ

Ghi danh học vịnh xuân

Trang Nhất

Bản dịch thư võ sư Flores gửi đồng đạo Võ lâm cộng đồng võ thuật

For all the martial art community.

I just got informed that my future opponent, Master Doan Bao Chau is getting insulted for inviting me to do a technical exchange.

My intervention on this topic is necessary to express my point of view. He represents something that we should all admire. The bravery and chivalrous spirit. I looked at his curriculum and he’s a respectable and respected man.
We should all praise the old way. Nowadays, technique exchanges are sometimes misinterpreted. Instead of throwing insults we should encourage this noble gesture.

Let us enjoy this opportunity to lift up the martial art spirit!

Respectfully

Nam Ngu

Bản dịch ngày 04/06/2017

Kính gửi quý đồng đạo Võ lâm cộng đồng võ thuật

Tôi vừa được thông tin là đối thủ tương lai của tôi, võ sư Đoàn Bảo Châu đã bị xúc phạm vì đã mời tôi giao lưu kỹ thuật.

Sự can thiệp của tôi vào chủ đề này là cần thiết để bày tỏ quan điểm cá nhân. Ông ta đại biểu cho một điều mà tất cả chúng ta phải ngưỡng mộ. Đó là cái Dũng và tinh thần thượng võ. Tôi đã xem lý lịch của ông ta, đó là một người khả kính và được kính trọng. Chúng ta nên đề cao truyền thống. Ngày nay, giao lưu kỹ thuật đôi khi bị hiểu sai.

Thay vì đưa ra những lời mạt sát, ta nên cổ vũ hành động cao đẹp này. Hãy phấn khởi vì có dịp nâng cao tinh thần thượng võ.

Trân trọng

Nam Ngu (Pierre Francois Flores)

Bài viết liên quan


DANH NGÔN

  • Địch thủ thì mình đồng da sắt còn ta như cành khô củi mục… Than ôi! Giao đấu sẽ khác nào tự sát…Ngựa và khỉ há chẳng chạy nhảy và leo trèo rất khéo léo hay sao? Nhưng làm sao chống cự với loài hùm beo hổ báo…(Đại Sư Nguyên Minh)
  • Nền tảng tinh hoa của Vịnh Xuân Phái gồm có Ngũ Hình, Tam Tĩnh và Bát Môn… Ba giai đoạn này đều quan trọng như nhau, nếu thiếu một thì không còn là Vịnh Xuân nữa… Vịnh Xuân là không thừa, không thiếu…(Đại Sư Nguyên Tế Công)
  • Con người chỉ là một mảnh vụn tri thức vi tiểu, hoàn toàn bất lực trước lý Sinh Diệt, và đứng trước Đạo lớn huyền vi vô biên, hắn chỉ là một kẻ đại ngu!(Đại Sư Nguyên Minh)
Nam Anh KungFu
Nam Anh KungFu
NAM ANH KIỆT
Nam Anh KungFu
HLV Nghiêm Hữu Quang
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUÂN
Nam Anh KungFu
NAM ANH MINH
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUANG

Back to Top