menu

Liên Kết

www.shaolinwingchun.com
www.peimeikungfu.com

LƯU TRỮ

Ghi danh học vịnh xuân

Trang Nhất

Lễ Phong Sư Việt Nam Vịnh Xuân Chính Thống Phái

Ngày 03/08/2015, tại Võ quán Nam Anh Việt 147 Nguyễn Đức Thuận, F13, Tân Bình, lần đầu tiên sau 35 năm, VN VXCTP đã tổ chức buổi Lễ Phong Sư với sự chủ trì của Đại Sư Chưởng Môn Nam Anh.

Buổi Lễ Phong Sư diễn ra long trọng với sự hiện diện của các vị võ sư và quý vị quan khách thuộc các dòng Vịnh Xuân tại Tp.HCM, các môn phái khác.

Truyền nhân đời thứ 8 của môn phái, Võ Sư chu sa đai đệ tứ đẳng- Nam Anh Kiệt, Đắc Hồng ân của Tổ sư và liệt vị uy linh, được sự đặc cách tấn phong của Đại Sư Chưởng môn vinh dự trở thành người đầu tiên trong môn phái tại Việt Nam hội đủ tiêu chí Nhân, Trí, Dũng của bậc Võ Sư.

Đồng thời Võ Sư Nam Anh Kiệt cũng được vinh dự nhận nhiệm vụ Tổng đàn chủ, đại diện cho VNVXCTP tại Việt Nam.

Bài viết liên quan


DANH NGÔN

  • Địch thủ thì mình đồng da sắt còn ta như cành khô củi mục… Than ôi! Giao đấu sẽ khác nào tự sát…Ngựa và khỉ há chẳng chạy nhảy và leo trèo rất khéo léo hay sao? Nhưng làm sao chống cự với loài hùm beo hổ báo…(Đại Sư Nguyên Minh)
  • Nền tảng tinh hoa của Vịnh Xuân Phái gồm có Ngũ Hình, Tam Tĩnh và Bát Môn… Ba giai đoạn này đều quan trọng như nhau, nếu thiếu một thì không còn là Vịnh Xuân nữa… Vịnh Xuân là không thừa, không thiếu…(Đại Sư Nguyên Tế Công)
  • Con người chỉ là một mảnh vụn tri thức vi tiểu, hoàn toàn bất lực trước lý Sinh Diệt, và đứng trước Đạo lớn huyền vi vô biên, hắn chỉ là một kẻ đại ngu!(Đại Sư Nguyên Minh)
Nam Anh KungFu
Nam Anh KungFu
NAM ANH KIỆT
Nam Anh KungFu
HLV Nghiêm Hữu Quang
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUÂN
Nam Anh KungFu
NAM ANH MINH
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUANG

Back to Top