Khuôn vàng thước ngọc

Do Đại Sư Nam Anh biên soạn, “Khuôn vàng thước ngọc” phản ánh tư tưởng, triết lý của Đại Sư và hình thành nên nếp nghĩ suy, hệ tư duy đặc thù của môn phái. Khuôn vàng thước ngọc được treo tại võ đường để luôn nhắc nhở môn sinh về ý nghĩa đích thực […]

Xem chi tiết ...Chia ly và Phản bội

Từ ngàn xưa, trong quan hệ giữa con người, chia ly và phản bội luôn hiện hữu như một định mệnh tất yếu của mọi cuộc tao ngộ. Là cội nguồn của khổ đau và là nguồn cảm hứng cho mọi bi kịch bởi lẽ trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt! Nhất là […]

Xem chi tiết ...