menu

Trang Nhất

Đại lễ giỗ Tổ Vịnh Xuân Chính Thống Phái – Nam Anh Kungfu

Hôm nay ngày 15/09/2019 (16/08/2019 AL) – môn phái Việt Nam Vịnh Xuân Chính Thống Phái – Nam Anh Kungfu đã làm lễ giổ Tổ tại số 201 Hoàng Hoa Thám – Quận Tân Bình (Tổ đường Việt Nam Vịnh Xuân Chính Thống Phái – Nam Anh Kungfu tại Việt Nam)

Buổi lễ diễn ra trong sự long trọng với sự có mặt của Đại Sư Nam Anh, hội đồng lãnh đạo, hội đồng cố vấn và toàn thể môn sinh môn phái đã tề tựu về đây thắp nén hương để tỏ lòng thành kính với Tổ Sư.

Buổi lễ ngoài việc tưởng nhớ đến công ơn của Tổ Sư thì đây là dịp sư huynh đệ đồng môn ở nhiều võ Đường, võ Quán có dịp tề tựu, giao lưu giúp chặt tình đồng môn hơn nữa.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ giổ Tổ

Đại lễ giỗ Tổ Vịnh Xuân Chính Thống Phái - Nam Anh Kungfu

Đại lễ giỗ Tổ Vịnh Xuân Chính Thống Phái - Nam Anh Kungfu

Đại lễ giỗ Tổ Vịnh Xuân Chính Thống Phái - Nam Anh Kungfu

Đại lễ giỗ Tổ Vịnh Xuân Chính Thống Phái - Nam Anh Kungfu

Bài viết liên quan


Nam Anh KungFu
Nam Anh KungFu
NAM ANH KIỆT
Nam Anh KungFu
HLV Nghiêm Hữu Quang
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUÂN
Nam Anh KungFu
NAM ANH MINH
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUANG

Back to Top