menu

Liên Kết

www.shaolinwingchun.com
www.peimeikungfu.com

LƯU TRỮ

Ghi danh học vịnh xuân

Trang Nhất

Xin chúc mừng 6 tân Chu Sa Đai thuộc Võ Quán Nam Anh Tuấn

07.04.2019 – Xin chúc mừng 6 tân Chu Sa Đai thuộc Võ Quán Thầy Nam Anh Tuấn

Dưới sự dạy dỗ, huấn luyện của Thầy Nam Anh Tuấn. Các môn sinh đai đen 3 đẳng với quyết tâm và sự cố gắng tập luyện đã vượt qua kỳ thi lên Chu Sa Đai.

Chúc các tân Chu Sa Đai ngày càng hoàn thiện bản thân trên còn đường Võ Thuật, Võ Học và Võ Đạo.

Xem các tin tức mới tại fanpage https://www.facebook.com/vxpfanpage/

Bài viết liên quan


DANH NGÔN

  • Địch thủ thì mình đồng da sắt còn ta như cành khô củi mục… Than ôi! Giao đấu sẽ khác nào tự sát…Ngựa và khỉ há chẳng chạy nhảy và leo trèo rất khéo léo hay sao? Nhưng làm sao chống cự với loài hùm beo hổ báo…(Đại Sư Nguyên Minh)
  • Nền tảng tinh hoa của Vịnh Xuân Phái gồm có Ngũ Hình, Tam Tĩnh và Bát Môn… Ba giai đoạn này đều quan trọng như nhau, nếu thiếu một thì không còn là Vịnh Xuân nữa… Vịnh Xuân là không thừa, không thiếu…(Đại Sư Nguyên Tế Công)
  • Con người chỉ là một mảnh vụn tri thức vi tiểu, hoàn toàn bất lực trước lý Sinh Diệt, và đứng trước Đạo lớn huyền vi vô biên, hắn chỉ là một kẻ đại ngu!(Đại Sư Nguyên Minh)
Nam Anh KungFu
Nam Anh KungFu
NAM ANH KIỆT
Nam Anh KungFu
HLV Nghiêm Hữu Quang
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUÂN
Nam Anh KungFu
NAM ANH MINH
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUANG

Back to Top