menu

Liên Kết

www.shaolinwingchun.com
www.peimeikungfu.com

LƯU TRỮ

Trang Nhất

Bản dịch ngày 12/06/2017 của Võ sư Flores gửi Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt

Bản dịch ngày 12/06/2017

Thân gửi võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt

Tôi đã nhận được thư trả lời chính thức từ võ sư là đã từ chối lời mời của tôi.

Vì lợi ích của cộng đồng võ thuật, và cũng vì lợi ích cho bản thân võ sư tôi quyết liệt khuyến nghị võ sư hãy gỡ bỏ các video clip về kỹ thuật phóng điện bởi lẽ điều đó không đúng sự thật và làm hoen ố hình ảnh võ cổ truyền. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ để giáo hóa các thế hệ mai hậu phải bảo tồn sự trong sáng, trung thực, luôn hướng đến Chân, Thiện, Mỹ trong mọi hành động.

Có thể sự việc này sẽ thức tỉnh công tâm của võ sư, nhưng hãy còn nhiều võ sinh trẻ và nhiều môn phái nghiêm túc khác cần phải được nhắc nhở để cảnh giác và tránh xa những trò dàn dựng, bịp bợm và dối trá.

Trân trọng chào võ sư

Tái bút: trong vài tuần tới, khi đến Việt Nam, tôi sẽ gặp võ sư, đơn thuần chỉ để bắt tay nhau.

 

Dear Master Huynh Tuấn Kiet, I have received your official answer and acknowledge that you have refused my invitation.

For the good of the martial arts community, and yours as well, I strongly recommend that you take down the videos of your electrocution techniques, as they do not represent the truth and tarnish the image of traditional Kung Fu. It is a responsibility, and indeed an obligation, to teach the next generations while maintaining our integrity; always seek the true, good and beautiful in all actions.

Perhaps this event will awaken your good conscience, but it remains that many young students and more serious schools were reminded to stay aware and vigilant in the face of manipulation, charlatanism and falseness. Sincerely,

P.S. In a few weeks, when I’m in Vietnam i’ll came see you for a simple handshake

Bài viết liên quan


DANH NGÔN

  • Địch thủ thì mình đồng da sắt còn ta như cành khô củi mục… Than ôi! Giao đấu sẽ khác nào tự sát…Ngựa và khỉ há chẳng chạy nhảy và leo trèo rất khéo léo hay sao? Nhưng làm sao chống cự với loài hùm beo hổ báo…(Đại Sư Nguyên Minh)
  • Nền tảng tinh hoa của Vịnh Xuân Phái gồm có Ngũ Hình, Tam Tĩnh và Bát Môn… Ba giai đoạn này đều quan trọng như nhau, nếu thiếu một thì không còn là Vịnh Xuân nữa… Vịnh Xuân là không thừa, không thiếu…(Đại Sư Nguyên Tế Công)
  • Con người chỉ là một mảnh vụn tri thức vi tiểu, hoàn toàn bất lực trước lý Sinh Diệt, và đứng trước Đạo lớn huyền vi vô biên, hắn chỉ là một kẻ đại ngu!(Đại Sư Nguyên Minh)
Nam Anh KungFu
Nam Anh KungFu
NAM ANH KIỆT
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUANG

Back to Top