menu

Liên Kết

www.shaolinwingchun.com
www.peimeikungfu.com

LƯU TRỮ

Trang Nhất

[Bản dịch] Thư Võ sư Flores gửi Chủ tịch Hiệp Hội Võ Cổ Truyền Hồ Chí Minh

Kính gửi Ông Chủ tịch Lê Kim Hòa và quý vị lãnh đạo Liên Đoàn Võ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Kính thưa quý vị

Hẳn quý vị đã rõ, trận đấu giữa võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông và võ sư Thái cực quyền Ngụy Lôi đã ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng Võ Lâm. Những tranh cãi gay gắt đã nổ ra trên toàn thế giới về tính phù hợp của Võ cổ truyền trong thế giới đương đại, và sự cần thiết phải phân định đâu là những võ sư giả mạo truyền giảng những trò xảo thuật giật gân và đâu là những bậc Chân sư, những vị đã cống hiến gần trọn đời mình cho việc bảo tồn và xiển dương võ học truyền thống.

Một trong số các tranh cãi có liên quan đến võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt với môn phái Nam Huỳnh Đạo trứ danh. Kỹ thuật dị thường của ông ta đã gây chú ý rộng rãi và dấy lên nhiều nỗi hoài nghi về tính xác thực cũng như tính trung thực.

Đáng tiếc là quần chúng không có cách nào để kiểm chứng những kỹ thuật ấy. Không ai khác ngoài một tổ chức danh giá và uy tín như quý Liên đoàn võ thuật mới có đầy đủ thẩm quyền và danh chính ngôn thuận để đảm trách việc ấy.

Thỉnh cầu khiêm tốn của tôi là Liên đoàn cho phép kiểm tra kỹ thuật võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt. Tôi sẽ rất lấy làm vinh dự nếu được thực hiện việc kiểm tra theo đúng quy định của Liên đoàn. Được sự chấp thuận của Liên đoàn, tôi xin sẵn sàng đến Việt Nam.

Vì tình yêu võ thuật và truyền thống phương Đông.

Trân trọng kính chào quý vị

Nam Ngu (Pierre Francois Flores)

Võ sư Flores gửi Chủ tịch Hiệp Hội Võ Cổ Truyền Hồ Chí Minh

Võ sư Flores gửi Chủ tịch Hiệp Hội Võ Cổ Truyền Hồ Chí Minh

Bài viết liên quan


DANH NGÔN

  • Địch thủ thì mình đồng da sắt còn ta như cành khô củi mục… Than ôi! Giao đấu sẽ khác nào tự sát…Ngựa và khỉ há chẳng chạy nhảy và leo trèo rất khéo léo hay sao? Nhưng làm sao chống cự với loài hùm beo hổ báo…(Đại Sư Nguyên Minh)
  • Nền tảng tinh hoa của Vịnh Xuân Phái gồm có Ngũ Hình, Tam Tĩnh và Bát Môn… Ba giai đoạn này đều quan trọng như nhau, nếu thiếu một thì không còn là Vịnh Xuân nữa… Vịnh Xuân là không thừa, không thiếu…(Đại Sư Nguyên Tế Công)
  • Con người chỉ là một mảnh vụn tri thức vi tiểu, hoàn toàn bất lực trước lý Sinh Diệt, và đứng trước Đạo lớn huyền vi vô biên, hắn chỉ là một kẻ đại ngu!(Đại Sư Nguyên Minh)
Nam Anh KungFu
Nam Anh KungFu
NAM ANH KIỆT
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUANG

Back to Top