menu

Liên Kết

www.shaolinwingchun.com
www.peimeikungfu.com

LƯU TRỮ

Ghi danh học vịnh xuân

Trang Nhất

Lễ bái Sư của các chu sa đai với Đại Sư Chưởng Môn Nam Anh

Ngày hôm nay tại Tổ Đường VXCTP đã diễn ra buổi lễ bái Sư của các chu sa đai với Đại Sư Chưởng Môn Nam Anh. Buổi lễ cử hành với các nghi thức cổ truyền đã được truyền giữ từ xưa của môn phái. Và trong buổi lễ các chu sa đai đã được Đại Sư Chưởng Môn ban cho Võ Danh cùng những lời giáo huấn đầy ý nghĩa.

Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Thông, Tuệ

Dựa trên nền tảng văn hóa Á Đông, Đại Sư Nam Anh vận dụng các giá trị nhân văn trên và gởi gắm mong cầu của Đại Sư vào các võ danh cho 7 chu sa đai.

– Nam Anh Nhân

Thời nào cũng vậy, chữ Nhân luôn đặt lên hàng đầu, là đạo làm người. Cách đối nhân xử thế, lối sống của mỗi con người đều dựa trên tình người, có lòng nhân đạo, biết yêu thương và san sẻ.

– Nam Anh Nghĩa

Nghĩa là thể hiện vai trò, trách nhiệm của mỗi con người. Trong đời sống mọi việc đều cần có Nghĩa, như là nghĩa thầy trò, nghĩa cha con, nghĩa anh em, nghĩa vợ chồng…, Phải sống sao cho có trách nhiệm với đời, với gia đình, với anh em đó là Nghĩa.

– Nam Anh Lễ

Mỗi con người đều có những phẩm chất tôn quý, và để nhận được sự kính trọng thì mỗi người phải biết hành xử và sống sao cho đúng phép tắc, Lễ nghi.

– Nam Anh Trí

Trí là sự hiểu biết, người tập võ không chỉ có Dũng mà còn phải có Trí. Người tập võ mà không có Trí chỉ là “hữu dũng vô mưu”. Người không trí, không hiểu biết là một thiệt thòi lớn.

– Nam Anh Tín

Tín nói lên giá trị của bản thân mỗi người. Người chữ Tín trước sau như một, nói lời giữ lời. Dù thời xưa hay nay thì chữ Tín rất quan trọng.

– Nam Anh Thông

Thông là một người có trình độ hiểu biết hơn người, hiểu thông mọi vấn đề.

– Nam Anh Tuệ

Tuệ mang nặng ý nghĩa về mặt tâm linh. Người có Tuệ phải biết sống, tu tập và ý thức bản thân mình sao cho đúng đắn với con đường Đạo.

Xin chúc mừng và mong rằng các chu sa đai thực hiện tốt lời dạy tâm huyết của Đại Sư Chưởng Môn Nam Anh trên con đường Võ trong tương lai.

Bài viết liên quan


DANH NGÔN

  • Địch thủ thì mình đồng da sắt còn ta như cành khô củi mục… Than ôi! Giao đấu sẽ khác nào tự sát…Ngựa và khỉ há chẳng chạy nhảy và leo trèo rất khéo léo hay sao? Nhưng làm sao chống cự với loài hùm beo hổ báo…(Đại Sư Nguyên Minh)
  • Nền tảng tinh hoa của Vịnh Xuân Phái gồm có Ngũ Hình, Tam Tĩnh và Bát Môn… Ba giai đoạn này đều quan trọng như nhau, nếu thiếu một thì không còn là Vịnh Xuân nữa… Vịnh Xuân là không thừa, không thiếu…(Đại Sư Nguyên Tế Công)
  • Con người chỉ là một mảnh vụn tri thức vi tiểu, hoàn toàn bất lực trước lý Sinh Diệt, và đứng trước Đạo lớn huyền vi vô biên, hắn chỉ là một kẻ đại ngu!(Đại Sư Nguyên Minh)
Nam Anh KungFu
Nam Anh KungFu
NAM ANH KIỆT
Nam Anh KungFu
HLV Nghiêm Hữu Quang
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUÂN
Nam Anh KungFu
NAM ANH MINH
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUANG

Back to Top