menu

Liên Kết

www.shaolinwingchun.com
www.peimeikungfu.com

LƯU TRỮ

Trang Nhất

Bản dịch thư PIERRE FRANCOIS FLORES gửi NAM HUỲNH ĐẠO

Thân gửi Võ sư Nam Huỳnh Đạo,

Trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Ngụy Lôi đã gây sốc toàn thế giới. Đó là lời cảnh tỉnh, tuy bất nhã nhưng cần thiết trước thực trạng khả dĩ phương hại đến uy danh của Võ Thuật. Là người luyện võ, vì lợi ích chung, bổn phận chúng ta là phải vạch mặt những kẻ bịp bợm và công nhận giá trị của những người luyện Võ chân chính.

Tuyệt kỹ của Võ sư quả cao siêu phi thường. Tài nghệ phóng điện ngoài sức tưởng tượng của Võ sư đã khiến toàn thế giới phải hiếu kỳ. Tiếc rằng công phu ấy rất đáng nghi hoặc. Với mong muốn được chứng nghiệm các kỹ thuật của Võ sư tôi sẵn sàng đáp chuyến bay đến Việt Nam trong vòng 10 ngày tới để được gặp Võ sư.

Chấp nhận lời thỉnh cầu khiêm tốn của tôi, đương nhiên vị thế một bậc Thầy về những kỹ thuật nói trên của Võ sư sẽ càng được khẳng định. Chỉ cần một cái bắt tay nhau cũng đủ chứng tỏ uy lực của Võ sư.

Với tất cả niềm đam mê Võ thuật.

Nam Ngu

Tái bút: Thư này riêng gửi đến Võ sư Nam Huỳnh Đạo.

Bản gốc

Dear Master Nam Huynh Dao,

The fight between Xu Xiao Dong and Wei Le shocked the entire world. It’s a rude though necessary awakening in the face of a phenomenon that threatens the credibility of martial arts. As martial artists, we have a duty to unveil imposters and recognize real practitioners for the benefit of all.

Your exploits are remarkable and out of the ordinary. You have an incredible and electrifying talent that has piqued curiosity worldwide. But regrettably this is doubtful. It is my great wish to experience your techniques and I am ready to fly to

Vietnam within the next 10 days to meet you.

Needless to say, by doing me the honour of accepting my humble request, you would also be strengthening your position as Master of those phenomenal techniques. Just a handshake would be sufficient to prove your power.

For the love of martial arts,

Nam Ngu

P.s. This letter is intended only for Master Nam Huynh Dao

Bài viết liên quan


DANH NGÔN

  • Địch thủ thì mình đồng da sắt còn ta như cành khô củi mục… Than ôi! Giao đấu sẽ khác nào tự sát…Ngựa và khỉ há chẳng chạy nhảy và leo trèo rất khéo léo hay sao? Nhưng làm sao chống cự với loài hùm beo hổ báo…(Đại Sư Nguyên Minh)
  • Nền tảng tinh hoa của Vịnh Xuân Phái gồm có Ngũ Hình, Tam Tĩnh và Bát Môn… Ba giai đoạn này đều quan trọng như nhau, nếu thiếu một thì không còn là Vịnh Xuân nữa… Vịnh Xuân là không thừa, không thiếu…(Đại Sư Nguyên Tế Công)
  • Con người chỉ là một mảnh vụn tri thức vi tiểu, hoàn toàn bất lực trước lý Sinh Diệt, và đứng trước Đạo lớn huyền vi vô biên, hắn chỉ là một kẻ đại ngu!(Đại Sư Nguyên Minh)
Nam Anh KungFu
Nam Anh KungFu
NAM ANH KIỆT
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUANG

Back to Top