menu

Liên Kết

www.shaolinwingchun.com
www.peimeikungfu.com

LƯU TRỮ

Trang Nhất

Đưa tiễn Thân Mẫu Đại Sư Chưởng Môn Cụ Bà Trịnh Huyền Ngọc về nơi an nghỉ cuối cùng

CÁO PHÓ

Việt Nam Vịnh Xuân Chính Thống Phái vô cùng thương tiếc báo tin cùng Võ Lâm bằng hữu và họ hàng thân quyến gần xa

  • Cụ Bà TRỊNH HUYỀN NGỌC (Thân Mẫu của Đại Sư Nam Anh, Chưởng Môn Việt Nam Vịnh Xuân Chính Thống Phái).
  • Sinh ngày: 15/11/1921 tại Hà Nội.
  • Đã từ trần vào lúc: 9 giờ 53 phút ngày 28/11/2016 (Nhằm ngày 29 tháng 10 năm Bính Thân) tại Bùi Thị Xuân, Quận 1, Tp.HCM
  • Hưởng Thượng Thọ: 95 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

< XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU>

LỄ NHẬP QUAN

Vào lúc: 19 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2016 (Nhằm ngày 29 tháng 10 năm Bính Thân)
Địa điểm: Vãng Sanh Đường Chùa Vĩnh Nghiêm 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

LỄ ĐỘNG QUAN

Vào lúc: 07 giờ 00 ngày 1 tháng 12 năm 2016 (Nhằm ngày 3 tháng 11 năm Bính Thân)
Linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung Tâm Hỏa Táng Bình Hưng Hòa.

*Trong lúc tang gia có điều gì sai sót, xin quý thân hữu niệm tình lượng thứ.

Thay mặt Hội Đồng Chấp Sự VNVXCTP
Võ Sư Nam Anh Kiệt kính cáo

Đại diện ban chấp hành VNVXCTP – Võ Sư Nam Anh Kiệt đưa ra thông báo:

Toàn thể môn sinh VNVXCTP được nghỉ tập 3 ngày (29/11/2016 – 01/12/2016) để đến thăm viếng linh cữu Cụ Bà Trịnh Huyền Ngọc.

Các lớp tập sẽ hoạt động lại kể từ ngày 02/12/2016.

Bài viết liên quan


DANH NGÔN

  • Địch thủ thì mình đồng da sắt còn ta như cành khô củi mục… Than ôi! Giao đấu sẽ khác nào tự sát…Ngựa và khỉ há chẳng chạy nhảy và leo trèo rất khéo léo hay sao? Nhưng làm sao chống cự với loài hùm beo hổ báo…(Đại Sư Nguyên Minh)
  • Nền tảng tinh hoa của Vịnh Xuân Phái gồm có Ngũ Hình, Tam Tĩnh và Bát Môn… Ba giai đoạn này đều quan trọng như nhau, nếu thiếu một thì không còn là Vịnh Xuân nữa… Vịnh Xuân là không thừa, không thiếu…(Đại Sư Nguyên Tế Công)
  • Con người chỉ là một mảnh vụn tri thức vi tiểu, hoàn toàn bất lực trước lý Sinh Diệt, và đứng trước Đạo lớn huyền vi vô biên, hắn chỉ là một kẻ đại ngu!(Đại Sư Nguyên Minh)
Nam Anh KungFu
Nam Anh KungFu
NAM ANH KIỆT
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUANG

Back to Top