menu

Liên Kết

www.shaolinwingchun.com
www.peimeikungfu.com

LƯU TRỮ

Trang Nhất

Thông báo chiêu sinh lớp võ Vịnh Xuân

Việt Nam Vịnh Xuân Chính Thống Phái – Nam Anh Kung Fu sẽ khai giảng các lớp Võ Thuật

Địa điểm : VÕ ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG – 194 K2 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban huấn luyện: gồm các Võ Sư (Chu Sa Đai Đệ Tứ Đẳng), Quán Trưởng được đào tạo trực tiếp bởi Đại Sư Chưởng Môn Nam Anh, và Phụ tá Huấn Luyện Viên (Chu Sa Đai trở lên).

Thời khóa biểu:

– SÁNG:

  • Thứ 2 đến thứ 7: 5h30– 7h00 , 7h – 8h30

– TỐI:

  • Thứ 2, 4, 6: 17h – 18h30 , 19h – 20h30
  • Thứ 3, 5, 7: 17h30 – 19h , 19h30 – 21h

Liên hệ ghi danh:

  • V.S. Nam Anh Kiệt: 0908 809 833
  • Q.T. Nam Anh Tuấn: 0983 677 778

Bài viết liên quan


DANH NGÔN

  • Địch thủ thì mình đồng da sắt còn ta như cành khô củi mục… Than ôi! Giao đấu sẽ khác nào tự sát…Ngựa và khỉ há chẳng chạy nhảy và leo trèo rất khéo léo hay sao? Nhưng làm sao chống cự với loài hùm beo hổ báo…(Đại Sư Nguyên Minh)
  • Nền tảng tinh hoa của Vịnh Xuân Phái gồm có Ngũ Hình, Tam Tĩnh và Bát Môn… Ba giai đoạn này đều quan trọng như nhau, nếu thiếu một thì không còn là Vịnh Xuân nữa… Vịnh Xuân là không thừa, không thiếu…(Đại Sư Nguyên Tế Công)
  • Con người chỉ là một mảnh vụn tri thức vi tiểu, hoàn toàn bất lực trước lý Sinh Diệt, và đứng trước Đạo lớn huyền vi vô biên, hắn chỉ là một kẻ đại ngu!(Đại Sư Nguyên Minh)
Nam Anh KungFu
Nam Anh KungFu
NAM ANH KIỆT
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUANG
Nam Anh KungFu
VẠN PHÚC ĐẠO ĐƯỜNG

Back to Top