menu

Liên Kết

www.shaolinwingchun.com
www.peimeikungfu.com

LƯU TRỮ

Ghi danh học vịnh xuân

Trang Nhất

Bản dịch Thư vs Flores trả lời vs Đoàn Bảo Châu

Dear Master Đoàn Bảo Châu

I truly admire your courage and feel greatly honored. In order to proceed with your demand there are three important conditions.

– I shall accept your invitation if you’re an official representative of Wing Chun from Hanoi because I need to fulfill my main objective (rematch & Master Huynh Tuan Kiet )

– It’s my duty to finish what I’ve started so I need to fulfill my engagements first and then we can meet.

– More importantly it must be done in respect of the tradition. There are no rules, no protection and we have to accept the consequences of this exchange without any form of legal pursuit possible.
Sincerely,

Nam Ngu (Pierre-François Flores)

Bản dịch ngày 02/06/2017

Kính gửi Võ sư Đoàn Bảo Châu

Tôi thực sự ngưỡng mộ cái Dũng của Ông và rất lấy làm vinh dự. Nhằm đáp ứng yêu cầu của Ông, cần hội đủ ba điều sau:

– Tôi nhất định sẽ nhận lời mời của Ông nếu Ông đại diện chính thức cho Vĩnh Xuân Hà Nội. Vì tôi cần phải hoàn thành mục tiêu chính yếu của mình (tái đấu và Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt)

– Bổn phận của tôi là phải hoàn tất những gì đã khởi đầu vì thế tôi cần phải hoàn thành các cam kết của mình trước đã, sau đó chúng ta mới có thể gặp nhau.

– Quan trọng hơn truyền thống đấu võ phải được tôn trọng triệt để. Không có luật thi đấu, không dụng cụ bảo hộ và đôi bên phải chấp nhận mọi hậu quả cuộc giao lưu mà không liên quan đến pháp luật dưới bất kỳ hình thức nào.

Trân trọng

Nam Ngu (Pierre Francois Flores)

Bài viết liên quan


DANH NGÔN

  • Địch thủ thì mình đồng da sắt còn ta như cành khô củi mục… Than ôi! Giao đấu sẽ khác nào tự sát…Ngựa và khỉ há chẳng chạy nhảy và leo trèo rất khéo léo hay sao? Nhưng làm sao chống cự với loài hùm beo hổ báo…(Đại Sư Nguyên Minh)
  • Nền tảng tinh hoa của Vịnh Xuân Phái gồm có Ngũ Hình, Tam Tĩnh và Bát Môn… Ba giai đoạn này đều quan trọng như nhau, nếu thiếu một thì không còn là Vịnh Xuân nữa… Vịnh Xuân là không thừa, không thiếu…(Đại Sư Nguyên Tế Công)
  • Con người chỉ là một mảnh vụn tri thức vi tiểu, hoàn toàn bất lực trước lý Sinh Diệt, và đứng trước Đạo lớn huyền vi vô biên, hắn chỉ là một kẻ đại ngu!(Đại Sư Nguyên Minh)
Nam Anh KungFu
Nam Anh KungFu
NAM ANH KIỆT
Nam Anh KungFu
HLV Nghiêm Hữu Quang
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUÂN
Nam Anh KungFu
NAM ANH MINH
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUANG

Back to Top