Tiểu Sử Đại Sư Nguyên Minh

Nguyên Minh đại sư nhỏ hơn Nguyên Tế Công 7 tuổi. Ông sinh năm 1884 tại Phúc Kiến, chính tên là Hoàng Tường Phong, vốn là cháu đích tôn của Danh sư Hoàng Hoa Bảo. Thuở bé, Hoàng Tường Phong rất yếu ớt, đau ốm thường xuyên và hễ ăn dù một chút cá, thịt […]

Xem chi tiết ...Việt Nam Vịnh Xuân Chính Thống Phái, Một Di Sản Của Văn Hóa Nhân Loại

Luyện Võ là để bảo vệ những gì tốt đẹp của nhân loại, bảo vệ giá trị văn hóa Chân, Thiện, Mỹ. Bảo tồn tinh thần thượng võ chính là bảo tồn truyền thống hào hùng của dân Việt từ ngàn xưa đã và đang bảo vệ quê hương, giữ gìn chủ quyền dân tộc […]

Xem chi tiết ...Tiểu Sử Đại Sư Nam Anh

Xuất thân từ một gia đình có truyền thống võ thuật lâu đời, Đại Sư Nam Anh đã được ông ngoại truyền thụ võ công Thiếu Lâm Tự ngay từ thuở ấu thơ. Đến năm 1959, ông được vinh dự trở thành hội viên của Tinh Võ Hội (vốn là một tổ chức quốc tế […]

Xem chi tiết ...Truyền Nhân Thế Hệ Đồ Biểu

Với bề dầy lịch sử gần 300 năm qua, môn phái Thiếu Lâm Vịnh Xuân ngày nay đã phát triển rộng trên 140 quốc gia với rất nhiều hệ phái và nhiều trịêu môn sinh thế giớới Khắp. Vì thế, đồ biểu được trình bầy dưới đây ắt hẳn không thể hoàn toàn đầy đủ, […]

Xem chi tiết ...