menu

Trang Nhất

Truyền Nhân Thế Hệ Đồ Biểu

Với bề dầy lịch sử gần 300 năm qua, môn phái Thiếu Lâm Vịnh Xuân ngày nay đã phát triển rộng trên 140 quốc gia với rất nhiều hệ phái và nhiều trịêu môn sinh thế giớới Khắp. Vì thế, đồ biểu được trình bầy dưới đây ắt hẳn không thể hoàn toàn đầy đủ, chúng tôi chỉ cố gắng liệt kê ra những nhân vật được xem như chính yếu trong lịch sử ngành Vịnh Xuân Chính Thống Phái mà thôi. Việc liệt kê đầy đủ về các thế hệ truyền nhân của môn phái đòi hỏi phải dầy công nghiên cứu.

Các bạn có thể tìm đọc tiểu sử của các vị Đại Sư Nam Anh, Nguyên Minh, Nguyễn Tế Công và Võ Sư Hồ Hải Long bằng cách nhấp chuột vào tên của các vị đó.Có khả năng chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin sau này để bổ xung phần hiện có

Cuối
thế kỷ
XVI
Hong Mei
Giữa
thế kỷ
XVII
Fung
Tao Tak
Ung MuiPei MeiMieu HienJee Shin
Mieu Thuy Hoa
Đầu
thế kỷ
XVIII
Yim Wing ChunPhuong The Ngoc
Leung Bok Chau
Cuối
thế kỷ
XVIII
Wong Wah BoLeung Yi Tai
Đầu
thế kỷ
XIX
Fok Bo Chuen

Leung Jan

Cuối
thế kỷ
XIX
Vô danh
Fung Siu ChingChan
Hoa San
Leung
Bich
Leung
Chun
Đầu
thế kỷ
XX
Đ.S. Hạng
Văn Giai
Đ.S. Nguyên TrungĐ.S. Nguyên MinhĐ.S. Nguyễn Tế CôngYuen Kay SanNg Chun So
V.S. Hồ Hải LongV.S. Cam
Thuc Cuong
V.S.
Ngo Sy
Quy
V.S. Quach Tuyen
V.S. Luc Vinh Khai
Yip Man
Tân Vịnh Xuân
Giữa
thế kỷ
XX
Đ.S. Nam
Anh
Võ đường miền bắcLy Huynh Yen
(Nguyen Dang Chung)
William CheungYip
Chun
Leung
Ting
Bruce
Lee
Đầu
thế kỷ
XXIe
Tổng đàn Việt NamTổng đàn Canada
Võ Sư & Quán Trưởng
(1980 – 2015)Đời
Thứ 7
Võ Sư & Quán Trưởng(1980 – 2015)Đời
Thứ 7
Nam
Yên
V.S. Nam Anh KiệtNam
Quy
Nam
Anh
Hào
Nam
Anh
Tuấn
Nam
Anh
Bằng
Nam
Ngọc
Nam
Sơn
Nam
Anh
Phương
Nam
Anh
Quang
Nam
Anh
Quân
Nam
Anh
Nam
Anh
Minh
Nam Ngu (Pierre Flores)Nam Long (Claude Somian)Nam Dieu (Gilles Arsenault)
Nam Hoan
(Olivier
Raymond)
Nam Hy
(Math Bélanger)
Nam Trung
(Malcom St Pierre)
Nam Kien
(Michel Depestre)
Nam Tin
(Jean Laurin)
Dong Anh

Guillaume

St-Pierre

Pierre Duong
Đời
Thứ 8

 

Bài viết liên quan


Nam Anh KungFu
Nam Anh KungFu
NAM ANH KIỆT
Nam Anh KungFu
NAM ANH TUẤN
Nam Anh KungFu
NAM YÊN
Nam Anh KungFu
NAM ANH MINH
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUANG

Back to Top