Kỷ niệm 115 năm ngày mất của đại sư Tăng Huệ Bác

Vừa rồi tại chợ lớn TP.HCM diễn ra buổi lễ kỷ niệm 115 ngày mất của đại sư Tăng Huệ Bác (Ông được xem là người sáng lập chi nhánh Pak Mei tại Việt Nam)

Đại sư Nam Anh được mời tham dự buổi lễ với tư cách là đại diện của ba chi nhánh (GM Kam Tchuong, GM Luping Woon and GM Tang Pee Tak). Buổi lễ này cũng có võ sư Nam Anh Kiệt, Quán trưởng Nam Anh Tuấn, Nam Yên, điều hành buổi lễ bởi đại sư Pak Ik Lee.

Đại sư Tăng Huệ Bắc đã đến Chợ Lớn, Việt Nam vào đầu những năm 1930, Ông đã dạy Pei Mei riêng cho cộng đồng người Hoa tại khu phố Trung Quốc của Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh).

Kỷ niệm 115 ngày mất của đại sư Tăng Huệ Bác

Kỷ niệm 115 ngày mất của đại sư Tăng Huệ Bác

Kỷ niệm 115 ngày mất của đại sư Tăng Huệ Bác

Kỷ niệm 115 ngày mất của đại sư Tăng Huệ Bác

Kỷ niệm đại sư Tăng Huệ Bác

Tăng Huệ Bác

Kỷ niệm 115 ngày mất của đại sư Tăng Huệ Bác

Kỷ niệm 115 ngày mất của đại sư Tăng Huệ Bác

Kỷ niệm 115 ngày mất của đại sư Tăng Huệ Bác

Kỷ niệm 115 ngày mất của đại sư Tăng Huệ Bác